Hoe moet ik een ondernemersplan maken? - Startende ondernemer

Ga naar de inhoud

Hoe moet ik een ondernemersplan maken?

Een must, want alleen als u uitwerkt wat u wilt gaan doen, krijgt u het inzicht of het wel haalbaar is. Immers zijn er kosten en het kost tijd. Levert het genoeg op om de tijd te kunnen verantwoorden?
Hoeveel administratie komt er bij kijken, welke kosten moet u maken om tot uw product of dienst te kunnen komen en hoeveel tijd en geld bent u kwijt aan het vinden van klanten / afnemers?

Voor u allemaal heel belangrijk, maar ook uw bank zal, als u met geleend geld gaat werken, het extreem
belangrijk vinden.

U moet ook in beeld brengen wie uw concurrenten zijn en hoe u denkt ze de baas te kunnen blijven.

Welke verplichtingen moet u aangaan? Welke risico's loopt u daar bij? U moet het in beeld hebben. U moet immers weten hoeveel geld er nodig gaat zijn.


Eigen vermogen

Hoeveel eigen geld gaat u in uw onderneming stoppen?

Vreemd vermogen

Hoeveel geld moet u lenen? Gaat u bij de bank lenen, of heeft u familie en vrienden waar u terecht kan?

Wat kan er zoal nodig zijn:

  • Kantoormeubelen

  • Eigen zakelijke auto

  • Zakelijke computer

  • Telecommunicatie voor de zakelijke markt


Inbreng privé spullen en privé geld in de eigen onderneming?


Bedrijfspand kopen met hypothecaire lening? Of gat u huren? Of gaat u een deel van uw woning gebruiken?

Lening van de bank ten behoeve van machines en inventaris?

Leveranciers krediet
Crediteuren?

F
inanciering middelen?

Vlottende activa

Bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar in uw bedrijf aanwezig zijn, noemen we de vlottende activa.

Vaste activa

Bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar in uw bedrijf aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een computer, printer, inventaris, bedrijfsauto, waarborgsom of goodwill.

Overname met goodwill

Wat is goodwill?
Het is de waarde die je toekent aan zaken als een klantenbestand, de bekendheid van een naam, de vindbaarheid op Internet. De één noemt het lucht, voor de ander is het daadwerkelijk een bepaalde waarde omdat zonder die goodwill de onderneming de omzet niet zou halen.

Marktonderzoek doen

Wat weet u al van de huidige markt? Waarom denkt u dat u er nog een rol in kan spelen?


Hoeveel omzet moet ik halen?

U moet voldoende omzet halen om zowel de kosten er uit te hebben alsmede een stukje winst te realiseren. Als u dus weet hoeveel kosten u heeft en hoeveel u wilt omzetten, dan kan vooraf al bezien worden of de onderneming levensvatbaar is. Daarbij moet u ook kijken naar hoeveel tijd het kost.
Als u immers te veel uren kwijt bent, dan zult u er personeel bij moeten aannemen en dat brengt de kosten weer omhoog.
Personeel kan een zegen zijn, maar alleen als u er genoeg omzet voor binnen haalt.
Vergeet ook niet dat u nog belastingen af moet dragen. De BTW al heel snel, maar ook vennootschapsbelasting (voor BV's) wil de belastingdienst graag al hebben voor u daadwerkelijk de omzet heeft gemaakt. Bij een eenmanszaak of VOF is sprake van inkomstenbelasting.

Bruto winst is de omzet minus de inkoopkosten.

Tel alle kosten bij elkaar op, zoals verzekerings-, personeels- en telefoonkosten. Denk ook aan de waardevermindering van uw bedrijfsmiddelen (afschrijving). Deze mag u als kosten opvoeren. Trek deze bedragen van de brutowinst af.

Als je met machines werkt is het belangrijk te weten of je genoeg weet te verdienen om die machines te kunnen blijven aanschaffen. Immers gaan machines stuk en er komt een moment dat er aan vervangen gedacht moet worden.Afschrijving is de waardevermindering van een bedrijfsmiddel.

U moet hiermee rekening houden bij de kostprijs van uw product of dienst. Immers moet u de waardevermindering ook weer terugverdienen. Uiteindelijk zal u een machine ook weer moeten kunnen vervangen.Terug naar de inhoud